Behandlinger

Fysioterapi


Fysioterapi er behandlingsmetoder eller aktiviteter der hjælper dig til at fungere bedst muligt.


Fysioterapi kan forebygge og behandle lidelser i kroppen og retter sig især mod de dele af kroppen du bruger når du bevæger dig fx:

muskler

led

nervesystemet

kredsløbet


Fysioterapi kan bestå af en eller flere komponenter:

Information og vejledning

Øvelser

Udspænding

Genoptræning

Ultralyd

Elektroterapi TNS

Ledfrigøring, manipulation og mobilisering.

Bløddelsbehandling og massage

Akupunktur


Akupunktur bruges til at behandle ubalancer i vores krop. Smerter og spændinger i bevægeapparatet kan være tegn på ubalance. Akupunktur har vist sig at være meget effektiv til behandling af smerter og spændinger. I forhold til bevægeapparatet benyttes akupunktur især til:


Hovedpine

Spændinger i muskler og led

Ryg og nakkesmerter

Overbelastningsskader ( tennisalbue, tendinit osv)

Slidgigt

Sportsskader

Frossen skulder


TCM (traditionel kinesisk akupunktur) kan også afhjælpe mange andre symptomer/ ubalancer der ikke er relateret til bevægeapparatet så som:

Allergi/astma

Højt/lavt blodtryk

Vægttab

Hormonelle forstyrrelser

Barnløshed

Rygeafvænning

Migræne

Mavelidelser


Akupunktur kan gives som selvstændig behandling eller som supplement til fysioterapi.

Hjemmebehandling:


Er det ikke muligt for patienten at komme til os på klinikken tager vores fysioterapeuter også på behandling i hjemmet. Dette skal dog altid aftales/vurderes i samarbejde med patientens egen læge i forbindelse med udarbejdning af henvisning til fysioterapi.

Shockbølge:


Shockbølgebehandling går ud på at nedbryde de bruskdannelser eller kalkaflejringer i senen, som forårsager smerterne. En ny helingsprocess sættes i gang, og i løbet af 3-4 behandlinger er smertetilstanden ofte forbedret eller normaliseret.


Shockbølgerne dannes ved lufttryk og føles som en serie hurtige slag der trænger ind i vævet. Selve behandlingen beskrives af nogen som smertefuld, men den varer kun et par minutter og efterfølgende er der ikke smerter. Der kan dog opstå ømhed i op til 2 dage efter behandlingen, men allerede efter den første behandling mærker de fleste allerede en bedring.


Shockbølge er især effektiv ved:

Hælspore

Impingement ( afklemning af skuldersene)

Tennisalbue

Golfalbue

Musearm

Forkalkning af skulderen

Achillessenebetændelse

Træningsprogram:


I forbindelse med træning i træningscenteret laves et individuelt tilpasset træningsprogram hvor alle maskiner med relevans for patienten gennemgås med en fysioterapeut i forhold til funktion, indstilling, vægt samt antal gentagelser. Evt suppleres også med andre relevante øvelser.


Der vil efterfølgende løbende være mulighed for tilretning og/eller opfølgning af træningsprogrammet.


Træningsprogrammet kan også bestå af et individuelt løbeprogram/træningspas.

Fysioterapi under navlen:


Klinikken råder over en fysioterapeut med speciale i gynækologisk og obstetrisk fysioterapi, hvor der arbejdes med problemer i bækkenområdet både hos kvinder og mænd fx:

Urininkontinens

Analinkontinens

Anale dysfunktioner

Nedsynkning af underlivsorganer

Smerter i underliv og bækkenbund

Smerter under samleje

Graviditetsrelaterede bækkensmerter